Công văn số 566/BYT-DP ngày 08/02/2020 Vv Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại cơ sở giáo dục, trường học.

08/02/2020 | 09:08 AM

 | 

Công văn số 566/BYT-DP ngày 08/02/2020 Vv Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại cơ sở giáo dục, trường học.

Nội dung Công văn