Thành ủy Hà Nội chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội

18/08/2017 | 05:28 AM

 | 


Để tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết nhằm kiềm chế nguy cơ bùng phát thành dịch lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có Công văn chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội từ thành phố đến cơ sở tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết. Cục Y tế dự phòng xin đăng tải toàn bộ nội dung Công văn dưới đây: