Tài liệu hướng dẫn

Bộ Y tế thành lập 04 Đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika tại Việt Nam

Thứ Tư, ngày 30/03/2016 00:59

Bộ Y tế thành lập 08 Đoàn kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịnh bệnh do vi rút Zika năm 2016

Thứ Tư, ngày 30/03/2016 00:55

Quyết định 363/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh do vi rút Zika

Thứ Hai, ngày 28/03/2016 03:33

Quyết định 439/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị do vi rút Zika

Thứ Hai, ngày 28/03/2016 03:32

Tài liệu truyền thông phòng chống bệnh do vi rút Zi ka

Thứ Hai, ngày 28/03/2016 03:09

Tài liệu hội thảo tập huấn phòng chống vi rút Zika

Thứ Hai, ngày 28/03/2016 03:04

Quyết định số 4600/QĐ-BYT, ngày 5/11/2014 của Bộ Y tế Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh do vi rút Ebola

Thứ Ba, ngày 27/01/2015 01:35

Quyết định số 581/QĐ-BYT, ngày 24/1/2012 Về việc ban hành "Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh tay chân miêng"

Thứ Ba, ngày 27/01/2015 01:02

Quyết định số 4845/QĐ-BYT, ngày 12/1/2012

Thứ Ba, ngày 27/01/2015 00:58