Phối hợp công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm giữa ngành Y tế và ngành Quân y

18/08/2017 | 05:32 AM

 | 


Để tăng cường phối hợp hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm cho nhân dân, ngày 03 tháng 8 năm 2017, Cục Y tế dự phòng đã tổ chức cuộc họp để thảo luận về phối hợp công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm giữa ngành Y tế và ngành Quân y với sự tham dự của Cục Quản lý Khám chữa, bệnh, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Quân y, Cục Hậu cần thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Viện Vệ sinh phòng dịch Quân đội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Sốt rét -Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, Sở Y tế Hà Nội và Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong thời gian gần đây, trong đó có tình hình về dịch bệnh sốt xuất huyết, các hoạt động thu dung điều trị, giám sát phòng chống dịch bệnh của các bệnh viện Quân y, đánh giá những thuận lợi cũng như hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp giữa các đơn vị Y tế và Quân y. Theo đó, thời gian qua, việc thực hiện phối hợp giữa hai ngành về công tác phòng chống dịch bệnh đạt được nhiều kết quả tốt và tạo cơ sở cho việc thúc đẩy sự phối hợp ngày càng chặt chẽ và hiệu quả, góp phần vào ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng dịch bệnh.

 

Cuộc họp cũng tập trung vào thảo luận về phối hợp triển khai các hoạt động giám sát  và đáp ứng dịch bệnh, triển khai phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 54/2015/TT-BYT, phần mềm thông tin tiêm chủng quốc gia tại các đơn vị Quân y. Sau khi nghe các đại biểu đại diện các các đơn vị liên quan trao đổi và phát biểu ý kiến, PGS.TS. Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế đự phòng đã nhấn mạnh cần xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin và có sự chỉ đạo thống nhất về các lĩnh vực có thể phối hợp giữa hai ngành và theo hệ thống ngạch dọc để đám bảo các quy định; rà soát, xây dựng văn bản kỹ thuật, hướng dẫn chuyên môn về phòng chống dịch bệnh, chia sẻ thông tin giữa y tế và quân y; phối hợp đào tạo, tập huấn chuyên môn về giám sát, phát hiện và điều trị giữa hai ngành; triển khai thực hiện phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 54/2015/TT-BYT, phần mềm thông tin tiêm chủng quốc gia, cấp tài khoản và hướng dẫn cho các đơn vị Quân y để cập nhật số liệu về bệnh truyền nhiễm và đối tượng tiêm chủng đảm bảo đầy đủ.