Công văn số 1133/BYT-MT Về việc Hướng dẫn Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động

09/03/2020 | 18:42 PM

 | 

Công văn số 1133/BYT-MT Về việc Hướng dẫn Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động

Nội dung Công văn