CÔNG ĐIỆN Số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

02/02/2020 | 16:21 PM

 | 

CÔNG ĐIỆN Số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Nội dung Công điện