Công văn 390/QĐ-BCĐQG về việc thành lập Tổ, Đội công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Vĩnh Phúc

12/02/2020 | 11:05 AM

 | 

Công văn 390/QĐ-BCĐQG về việc thành lập Tổ, Đội công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Vĩnh Phúc 

Thông tin chi tiết xem tại đây