Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc gia: Nghiên cứu sản xuất 11 vắc xin mẫu chuẩn quốc gia dùng cho kiểm định vắc xin thuộc Chương trình sản phẩm quốc gia vắc xin phòng bệnh cho người

01/06/2021 | 09:00 AM

 | 

1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu sản xuất 11 vắc xin mẫu chuẩn quốc gia dùng cho kiểm định vắc xin thuộc Chương trình sản phẩm quốc gia vắc xin phòng bệnh cho người.”

2. Mã số nhiệm vụ: SPQG.05a.07

3. Kinh phí thực hiện: 30.100 triệu đồng

4. Vốn tự có của tổ chức chủ trì: 3.500 triệu đồng      

5. Thời gian thực hiện: Từ 2017 đến tháng 6/2021 (đã gia hạn)

6. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin và sinh phẩm Y tế (NICVB)

7. Các thành gia tham gia chính nhiệm vụ:

STT

Họ và tên,

Học hàm học vị

Chức danh khoa học, học vị

Tổ chức
công tác

1

TS. Đoàn Hữu Thiển

Tiến sĩ Y khoa

NICVB

2

TS. Nguyễn Thị Kiều

Tiến sĩ Y khoa

NICVB

3

TS. Phạm Văn Hùng

Tiến sĩ Y khoa

NICVB

4

ThS. Lê Thị Hoàng Yến

Thạc sĩ

NICVB

5

ThS. Nguyễn Thị Lý

Thạc sĩ

NICVB

6

ThS. Lưu Thị Dung

Thạc sĩ

NICVB

7

TS. Ngô Thu Hường

Tiến sĩ

POLYVAC

8

TS. Nguyễn Anh Tuấn

Tiến sĩ

VABIOTECH

9

TS. Nguyễn Lan Phương

Tiến sĩ

IVAC

10

ThS. Đàm Thị Thu Ngân

Thạc sĩ

DAVAC

8. Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá nghiệm thu:  Tháng 06/2021

9. Địa điểm tổ chức đánh giá nghiệm thu: 138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

10. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

1. Báo cáo Tổng hợp

2. Báo cáo tóm tắt

3. Báo cáo kết quả


Thăm dò ý kiến