Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc gia

15/11/2020 | 16:56 PM

 | 

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất vắc xin phối hợp 5 trong 1 (bạch hầu, uốn ván, ho gà toàn tế bào, viêm gan B và Hib cộng hợp) hấp thụ dạng dung dịch ở quy mô 40.000 liều/lô

2. Mã số nhiệm vụ: SPQG.05a.09

3. Kinh phí thực hiện: 14.130 triệu đồng

4. Vốn tự có của tổ chức chủ trì: 0 triệu đồng

5. Thời gian thực hiện: Từ năm 05/2018 đến tháng 10 năm 2020 (gia hạn 2 lần)

6. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện vắc xin và sinh phẩm Y tế (IVAC)

7. Các thành viên tham gia chính nhiệm vụ:

STT

Họ và tên,

Học hàm học vị

Tổ chức công tác

Nội dung, công

việc chính tham gia

1

PGS. TS. Lê Văn Bé

IVAC

Chủ nhiệm đề tài

2

ThS. Vũ Thị Thu Hương

IVAC

Thư ký đề tài

3

TS. Dương Hữu Thái

IVAC

Quản lý Dự án

4

PGS. TS Nguyễn Thị Lan Phương

IVAC

Thẩm định

5

ThS.Nguyễn Văn Được

IVAC

Sản xuất

6

CN. Trần Ngọc Nhơn

IVAC

Kiểm định

7

ThS. Nguyễn Thị Thu Hoa

IVAC

Sản xuất

8

ThS. Phạm Thị Lan Anh

IVAC

Kiểm định

9

CN. Tạ Nguyễn Tường Vân

IVAC

Kiểm định

10

ThS. Nguyễn Sỹ Tuấn

IVAC

Kiểm định

11

CN. Tôn Nữ Quỳnh Châu

IVAC

Thư ký hành chính

12

TS. Viên Chinh Chiến

IVAC

Thẩm định

13

CN. Nguyễn Xuân Khánh Hà

IVAC

Sản xuất

14

ThS. Bùi Quang Vượng

IVAC

Sản xuất

15

CN. Hà Thị Hoa

IVAC

Sản xuất

 

8. Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá nghiệm thu: Tháng 12/2019

9. Địa điểm tổ chức đánh giá nghiệm thu: 138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

10. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Báo cáo tóm tắt

Báo cáo tổng hợp

 


Thăm dò ý kiến