Danh sách các cá nhân và tập thể trình, xét tặng danh hiệu Huân chương Lao động, Chiến sĩ thi đua Toàn quốc

24/05/2023 | 14:29 PM

 | 

 

Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về trước ngày 05/6/2023:

Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng - Bộ Y tế

(Vụ Tổ chức Cán bộ – Bộ Y tế)

138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 024.6273.2397

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG HUÂN CHƯƠNG, CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC
 

  1. Huân chương Hữu nghị

- Viện Curie – Cộng hòa Pháp

  1. Huân chương Lao động hạng Ba:

  1. Ông Lê Ngọc Hoàng, Chuyên viên Cao cấp Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế;

  2. Nguyễn Lan Hương, Chuyên viên cao cấp, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế;

  3. Ông Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ, Bộ Y tế; 

  4. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Bộ Y tế; 

  5. Ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chánh Văn phòng B, Bộ Y tế;

  6. Bà Nguyễn Kim Anh, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ, Bộ Y tế.

  1. Chiến sĩ thi đua toàn quốc:

- TS.BS.CK2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy


Thăm dò ý kiến