Cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình

Công khai cá nhân được đề nghị khen thưởng nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Ba

Thứ Sáu, ngày 08/03/2024 07:34

CUỘC THI ẢNH “ẤN TƯỢNG VIỆT NAM MÙA COVID-19”

Thứ Năm, ngày 21/10/2020 23:29

Phát động cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân

Thứ Tư, ngày 06/11/2019 03:30

Thể lệ cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình về sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Thứ Ba, ngày 05/11/2019 08:56

Thăm dò ý kiến