Cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình

CUỘC THI ẢNH “ẤN TƯỢNG VIỆT NAM MÙA COVID-19”

Thứ Năm, ngày 21/10/2020 23:29

Phát động cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân

Thứ Tư, ngày 06/11/2019 03:30

Thể lệ cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình về sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Thứ Ba, ngày 05/11/2019 08:56

Thăm dò ý kiến