Danh sách cá nhân trình xét tặng danh hiệu Huân chương Lao động

18/01/2023 | 14:32 PM

 | 

 

Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về trước ngày 31/01/2023:

Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng - Bộ Y tế

(Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Y tế)

138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 024.62732397


Thăm dò ý kiến