Công khai cá nhân được đề nghị khen thưởng nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Ba

08/03/2024 | 14:34 PM

 | 

 

Mọi ý kiến phản hồi xin gửi trước ngày 17/3/2024 về

Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng - Bộ Y tế

(Vụ Tổ chức Cán bộ – Bộ Y tế)

138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 024.6273.2397

ĐT: 024.6273.2397


Thăm dò ý kiến