Thông báo về việc thi tuyển công chức năm 2017

22/02/2018 | 08:25 AM

 | 

Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017 của Bộ Y tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2017:​

Thăm dò ý kiến