Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền theo hình thức thi tuyển

Thứ Ba, ngày 23/04/2024 01:04

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia thông báo tuyển dụng

Thứ Năm, ngày 23/11/2023 04:14

Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Văn phòng Bộ Y tế

Thứ Ba, ngày 29/11/2022 01:05

Thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức của Văn phòng Bộ năm 2022

Thứ Hai, ngày 21/11/2022 08:28

Thông báo thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Văn phòng Bộ Y tế và nộp lệ phí thi tuyển công chức

Thứ Hai, ngày 07/11/2022 13:50

Thông báo danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển dụng công chức của Văn phòng Bộ Y tế năm 2022

Thứ Sáu, ngày 04/11/2022 15:07

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Văn phòng Bộ Y tế sau khi kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển

Thứ Sáu, ngày 04/11/2022 12:50

Văn phòng Bộ Y tế thông báo tuyển dụng công chức năm 2022

Thứ Tư, ngày 07/09/2022 03:46

Thông báo: Thời gian xét tuyển vòng 2 đối với các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

Thứ Ba, ngày 05/10/2021 16:48

Thông báo: Danh sách các ứng viên có đủ điều kiện và các ứng viên không đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

Thứ Hai, ngày 26/04/2021 08:21

Kế hoạch thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông

Thứ Tư, ngày 07/04/2021 07:47

Đề án thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông

Thứ Sáu, ngày 05/03/2021 08:45

Thông báo: Tuyển dụng viên chức của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

Thứ Hai, ngày 01/03/2021 07:08

Thông báo quá trình xét tuyển viên chức của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

Thứ Tư, ngày 10/06/2020 04:29

Thăm dò ý kiến