Thông tin tuyển dụng

Thông báo: Thời gian xét tuyển vòng 2 đối với các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

Thứ Ba, ngày 05/10/2021 16:48

Thông báo: Danh sách các ứng viên có đủ điều kiện và các ứng viên không đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

Thứ Hai, ngày 26/04/2021 08:21

Kế hoạch thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông

Thứ Tư, ngày 07/04/2021 07:47

Đề án thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông

Thứ Sáu, ngày 05/03/2021 08:45

Thông báo: Tuyển dụng viên chức của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

Thứ Hai, ngày 01/03/2021 07:08

Thông báo quá trình xét tuyển viên chức của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

Thứ Tư, ngày 10/06/2020 04:29

Thông báo các thông tin về xét tuyển vòng 2 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

Thứ Tư, ngày 20/05/2020 04:05

Thông báo Danh sách các ứng viên có đủ điều kiện và các ứng viên không đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

Thứ Tư, ngày 13/05/2020 03:50

Thông báo Danh sách các ứng viên có đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

Thứ Ba, ngày 21/04/2020 09:13

Thông báo Tuyển dụng viên chức của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia năm 2020

Thứ Hai, ngày 16/03/2020 01:32

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền Bộ Y tế tuyển dụng

Thứ Ba, ngày 19/11/2019 01:07

Thông báo về việc thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Thứ Tư, ngày 05/09/2018 01:40

Thông báo kết quả tuyển dụng Công chức Văn phòng Bộ Y tế năm 2019

Thứ Sáu, ngày 08/06/2018 11:01

Thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2017

Thứ Hai, ngày 14/05/2018 02:13

Quyết định về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2018

Thứ Sáu, ngày 20/04/2018 00:04

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2018

Thứ Hai, ngày 09/04/2018 02:23

Thông báo về việc thi tuyển công chức năm 2017

Thứ Ba, ngày 27/02/2018 01:03

Thông báo về việc tuyển dụng công chức Văn phòng Bộ Y tế năm 2018

Thứ Sáu, ngày 22/02/2018 19:09

Thăm dò ý kiến