Thông tin tuyển dụng

Thông báo Tuyển dụng viên chức của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia năm 2020

Thứ Hai, ngày 16/03/2020 01:32

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền Bộ Y tế tuyển dụng

Thứ Ba, ngày 19/11/2019 01:07

Thông báo về việc thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Thứ Tư, ngày 05/09/2018 01:40

Thông báo kết quả tuyển dụng Công chức Văn phòng Bộ Y tế năm 2019

Thứ Sáu, ngày 08/06/2018 11:01

Thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2017

Thứ Hai, ngày 14/05/2018 02:13

Quyết định về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2018

Thứ Sáu, ngày 20/04/2018 00:04

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2018

Thứ Hai, ngày 09/04/2018 02:23

Thông báo về việc thi tuyển công chức năm 2017

Thứ Ba, ngày 27/02/2018 01:03

Thông báo về việc tuyển dụng công chức Văn phòng Bộ Y tế năm 2018

Thứ Sáu, ngày 22/02/2018 19:09

Thông báo về việc thi tuyển công chức năm 2017

Thứ Năm, ngày 22/02/2018 01:25

Thông báo về việc thi tuyển công chức năm 2017

Thứ Năm, ngày 01/02/2018 02:21

Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2017

Thứ Năm, ngày 04/10/2017 19:27

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thứ Sáu, ngày 19/05/2017 01:59

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thứ Năm, ngày 20/04/2017 01:03

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thứ Năm, ngày 20/04/2017 01:00

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thứ Sáu, ngày 30/03/2017 19:16

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thứ Sáu, ngày 30/03/2017 19:14

Thăm dò ý kiến