Thông báo: Thời gian xét tuyển vòng 2 đối với các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

05/10/2021 | 23:48 PM

 | 

 

Ngày 07/5/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức của Trung tâm đã ban hành Thông báo số 03/TB-HĐXT về việc tạm hoãn thời gian xét tuyển vòng 2 đối với các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ xét tuyển của Trung tâm năm 2021. Đến nay, về cơ bản tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo thời gian, kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2021, cụ thể như sau:

1. Hội đồng xét tuyển sẽ tiến hành:

- Thông báo phòng thi, số báo danh cho các thí sinh, nội quy kỳ xét tuyển tại Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, niêm yết công khai tại Bảng tin dán tại cổng cơ quan Bộ Y tế, tại Văn phòng Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia. Thời gian thông báo: ngày 11/10/2021 (thứ hai).

- Phát thẻ dự kỳ xét tuyển cho các thí sinh tại Văn phòng Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia, tầng 3, nhà D, Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Thời gian: 10h00, ngày 11/10/2021 (thứ hai).

2. Hội đồng xét tuyển thông báo thời gian và địa điểm bắt đầu xét tuyển Vòng 2 đối với các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ xét tuyển:

- Thời gian: 09h00, ngày 12/10/2021 (thứ ba).

- Địa điểm: Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia, tầng 3, nhà D, Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Yêu cầu thí sinh tham dự kỳ xét tuyển:

  • Mang giấy chứng nhận đã tiêm vắcxin phòng COVID 19.

  • Khai báo y tế tại Cổng cơ quan Bộ Y tế theo hướng dẫn của Phòng bảo vệ trước khi vào Trung tâm làm các thủ tục tiếp theo.

  • Mang theo chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân, thẻ thí sinh dự kỳ xét tuyển.

  • Có mặt tại địa điểm xét tuyển trước 15 phút để làm các thủ tục theo quy định.

  • Chấp hành nội quy kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm.

Hội đồng xét tuyển viên chức của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia thông báo để các thí sinh biết và thực hiện./.


Thăm dò ý kiến