Thông báo thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Văn phòng Bộ Y tế và nộp lệ phí thi tuyển công chức

07/11/2022 | 20:50 PM

 | 

Thông báo số 1086/TB-HĐTD, ngày 7/11/2022

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn

Quyết định 208/QĐ-HĐTD, ngày 04/11/2022 về tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức của VPB


Thăm dò ý kiến