Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Văn phòng Bộ Y tế

29/11/2022 | 08:05 AM

 | 

Nội quy thi phỏng vấn Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Văn phòng Bộ

 


Thăm dò ý kiến