Kết quả đánh giá đáp ứng Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP)

22/10/2019 | 09:32 AM

 | 

Nội dung:

2019.1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY

a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP:
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY

Trụ sở chính: Số 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Địa điểm kinh doanh: Số 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

b) Họ tên người chịu trách nhiệm chuyên môn, số chứng chỉ hành nghề

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về thử nghiệm lâm sàng:
– Họ và tên: Phùng Nam Lâm

– Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

– Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 001645/HNO-CCHN do Sở Y tế thành phố Hà Nội cấp ngày 28 tháng 08 năm 2012

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược:

– Họ và tên: Phan Quỳnh Lan

– Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

– Chứng chỉ hành nghề dược số: 01225/HNO-CCHND do Sở Y tế thành phố Hà Nội cấp ngày 30 tháng 09 năm 2013

c) Số giấy chứng nhận đạt GCP: 10/GCN-K2ĐT ngày 19/9/2019

d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo:

– Thời gian hết hiệu lực: 19/9/2022

– Ngày đánh giá định kỳ tiếp theo (dự kiến): 17/04/2022

đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng: Thuốc hóa dược và sinh phẩm (thuốc sinh học) giai đoạn 2,3,4.


Thăm dò ý kiến