Thông tin đề tài

Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế

Thứ Sáu, ngày 08/07/2022 07:11

Thông báo phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực nghiên cứu Công nghệ sinh học ứng dụng sản xuất vắc xin, sinh phẩm

Thứ Ba, ngày 05/10/2021 08:13

Thông báo phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực nghiên cứu Công nghệ sinh học ứng dụng trong lâm sàng

Thứ Sáu, ngày 01/10/2021 08:21

Thông báo phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực Công nghệ sinh học ứng dụng trong dự phòng

Thứ Sáu, ngày 01/10/2021 08:18

Thông báo phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực Ứng dụng hệ nội khoa

Thứ Năm, ngày 30/09/2021 03:09

Thông báo phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực nghiên cứu Trang thiết bị y tế

Thứ Năm, ngày 30/09/2021 02:55

Thông báo phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực Thuốc từ dược liệu

Thứ Năm, ngày 30/09/2021 02:52

Thông báo phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực nghiên cứu công nghệ Dược

Thứ Ba, ngày 28/09/2021 08:24

Thông báo Danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực dược liệu

Thứ Bẩy, ngày 18/09/2021 03:23

Thông báo phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 Chương trình KHCN Lĩnh vực Ứng dụng hệ ngoại khoa

Thứ Tư, ngày 15/09/2021 02:27

Thông báo phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực Bệnh không lây nhiễm

Thứ Ba, ngày 24/08/2021 08:37

Thông báo phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực Bệnh lây nhiễm

Thứ Ba, ngày 24/08/2021 08:33

THông báo danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực Y tế Công cộng - Dinh dưỡng

Thứ Ba, ngày 24/08/2021 01:17

Thông báo tuyển chọn Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch năm 2021

Thứ Tư, ngày 28/10/2020 09:13

Thông báo Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch năm 2020

Thứ Sáu, ngày 26/06/2020 04:46

Kết quả đánh giá đáp ứng Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP)

Thứ Ba, ngày 22/10/2019 02:32

Thông báo Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Thứ Ba, ngày 27/08/2019 08:07

Thông báo Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Thứ Tư, ngày 29/05/2019 07:22

Thông báo kết quả xác định nhiệm vụ KH&CN đối với những đề xuất đặt hàng không được phê duyệt

Thứ Hai, ngày 13/05/2019 03:52

Thăm dò ý kiến