Thông tin đề tài

Thông báo tuyển chọn Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch năm 2021

Thứ Tư, ngày 28/10/2020 09:13

Thông báo Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch năm 2020

Thứ Sáu, ngày 26/06/2020 04:46

Kết quả đánh giá đáp ứng Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP)

Thứ Ba, ngày 22/10/2019 02:32

Thông báo Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Thứ Ba, ngày 27/08/2019 08:07

Thông báo Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Thứ Tư, ngày 29/05/2019 07:22

Thông báo kết quả xác định nhiệm vụ KH&CN đối với những đề xuất đặt hàng không được phê duyệt

Thứ Hai, ngày 13/05/2019 03:52

Thông báo Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Thứ Hai, ngày 13/05/2019 03:43

Thăm dò ý kiến