Hỏi đáp

Tìm kiếm

Xin cho tôi hỏi: Đối tượng xét thuộc Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông Y do Hội đồng cơ sở Sở Y tế xét đúng không
Xin hỏi: Có một số đơn vị không tổ chức được Hội nghị lấy ý kiến của CB,CC,VC vì lý do không đảm bảo 2/3 số CB, CC, VC có trình độ Trung cấp Y, Dược trở lên tham gia lấy ý kiến thì giải quyết như thế nào? Có thành lập được......
Xin hỏi: Có thể thay thế Quyết định nghiệm thu hay Quyết định CSTĐCS thay cho Biên bản nghiệm thu Đề tài không?
Xin hỏi: Đề tài Nghiên cứu cấp cơ sở gồm Quyết định Hội đồng hoặc biên bản thẩm định hay cả hai?
Xin hỏi: Trạm Y tế không thuộc Phòng Y tế thì thành phần, số lượng Hội đồng cấp cơ sở thuộc UBND huyện?
Xin hỏi: Ở tỉnh, Phòng Y tế không có đơn vị trực thuộc (khác với Nghị định 41/2015/NĐ-CP là Phòng Y tế có Trạm Y tế là đơn vị trực thuộc) như vậy thì có thành lập được Hội đồng cấp cơ sở ở cấp huyện không? Có tổ chức......
Xin hỏi: Trường hợp cá nhân thuộc một tập thể được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế thì bằng khen đó có được xét là một trong các tiêu chuẩn xét tặng danh diệu Thầy thuốc ưu tú hay không?
Các TTND TTUT đều đã nghỉ hưu thì có mời vào Hội đồng không
Khoản 07 Điều 11 Nghị định 41/2015/NĐ-CP: Thành viên Tổ Thư ký giúp Hội đồng thẩm định hồ sơ xét tặng TTND, TTUT là thầy thuốc có tên trong danh sách xét tặng TTUT có được không?
Đề nghị quy định số lượng thành viên của Hội đồng cấp cơ sở, Hội đồng Sở Y tế cơ sở và Hội đồng cấp tỉnh

Thăm dò ý kiến