Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc gia: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vắc xin Viêm não Nhật Bản trên tế bào Vero

03/02/2021 | 15:45 PM

 | 

1. Tên nhiệm vụ: “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vắc xin Viêm não Nhật Bản trên tế bào Vero”

2. Mã số nhiệm vụ: SPQG.05a.02

3. Kinh phí thực hiện: 24.200 triệu đồng

4. Vốn tự có của tổ chức chủ trì: 13.000 triệu đồng    

5. Thời gian thực hiện: Từ 01/2015 đến tháng 12/2020 (đã gia hạn)

6. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH MTV Vắc xin và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH)

7. Các thành gia tham gia chính nhiệm vụ:

STT

Họ và tên,

Học hàm học vị

Tổ chức
công tác

Chức danh khoa học, học vị

1

Huỳnh Phương Liên

VABIOTECH

Giáo sư Tiến sĩ- Tư  vấn hoàn thiện quy trình

2

Đỗ Tuấn Đạt

VABIOTECH

Tiến sĩ -Tư vấn khoa học

3

Trần Kiên Cường

VABIOTECH

Thạc sỹ -Chủ nhiệm dự án

4

Trần Hằng Nga

VABIOTECH

Thạc sỹ - Thư ký Dự án

5

 Nguyễn Anh Tuấn

VABIOTECH

Tiến sĩ

6

Nguyễn Đăng Tiến

VABIOTECH

Thạc sỹ

7

Đỗ Thủy Ngân

VABIOTECH

Tiến sĩ

8

Nguyễn Quế Anh

VABIOTECH

Tiến sĩ

9

Trần Thị Thu Trang

VABIOTECH

Dược sĩ

10

Đinh Thị Liên Hương

VABIOTECH

Bác sỹ thú y

11

 Nguyễn Thị Lan Phương

VABIOTECH

Cử nhân

12

Phan Hồng Hoa

VABIOTECH

Thạc sỹ

 

8. Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá nghiệm thu:  Tháng 02/2021

9. Địa điểm tổ chức đánh giá nghiệm thu: 138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

10. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Báo cáo kết quả tự đánh giá

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ 

 


Thăm dò ý kiến