Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng hình thức khen thưởng huân chương và danh hiệu vinh dự nhà nước

25/03/2024 | 08:21 AM

 | 

 

Mọi ý kiến phản hồi xin gửi trước ngày 04/4/2024 về

Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng - Bộ Y tế

(Vụ Tổ chức Cán bộ – Bộ Y tế)

138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 024.6273.2397

 

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

 

Huân chương Lao động hạng Ba:

1. Ông Hoàng Văn Minh, Giảng viên cao cấp, Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế;

2. Bà Nguyễn Thanh Hà, Giảng viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế;

3. Ông Lã Ngọc Quang, Giảng viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế;

4. Bà Bùi Thị Tú Quyên, Giảng viên cao cấp, Phụ trách Khoa các Khoa học cơ bản, Bộ Y tế.


Thăm dò ý kiến