Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng hình thức khen thưởng huân chương và danh hiệu vinh dự nhà nước

11/03/2024 | 08:58 AM

 | 

 

Mọi ý kiến phản hồi xin gửi trước ngày 21/3/2024 về

Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng - Bộ Y tế

(Vụ Tổ chức Cán bộ – Bộ Y tế)

138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 024.6273.2397

 

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

I. Huân chương Lao động hạng Nhất:

1. Ông. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế.

II. Huân chương Lao động hạng Nhì:

1. Bà Phạm Thị Mỹ Ngọc, Giảng viên chính, Trưởng Phòng Đảm bảo chất lượng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;

2. Ông Phạm Thành Suôl, Giảng viên cao cấp, Trưởng Khoa Dược,  Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;

3. Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;

4. Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;

5. Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;

6. Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;

7. Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

III. Huân chương Lao động hạng Ba:

1. Ông Nguyễn Văn Lâm, Giảng viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;

2. Ông Nguyễn Thành Tấn, Giảng viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;

3. Ông Lại Văn Nông, Giảng viên chính, Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;

4. Ông Phạn Việt Hưng, Giảng viên chính, Phó Trưởng Bộ môn Nhi, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;

5. Bà Lê Thị Hoàng Mỹ, Giảng viên chính, Phó Giám đốc Thư viện, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;

6. Ông Nguyễn Hải Nam, Giảng viên cao cấp Khoa Công nghệ Hóa dược, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội.

7. Bà Đinh Thị Thanh Hải,  Giảng viên cao cấp Khoa Công nghệ hóa dược, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội;

8. Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế;

9. Ông Phạm Nguyên Tường, Phó Giám dốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế;

10. Ông Hồ Hữu Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Phó trưởng khoa Ngoại Nhi – Cấp cứu bụng, Bệnh viện Trung ương Huế;

11. Ông Phan Cảnh Duy, Phó Giám dốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế;

12. Ông Nguyễn Tá Đông, Phó Giám dốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế;

13. Thư viện, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;

14. Bộ môn Nhi, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;

15. Bộ môn Tai Mũi Họng, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.


Thăm dò ý kiến