Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học y học cổ truyển

03/08/2016 | 07:04 AM

 | 

Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học y học cổ truyển thuộc chương trình liên kết đào tạo Học viện YDHCT Việt Nam - Đại Học YTD Thiên Tân, Trung Quốc Khóa 9 (2016 - 2022)

13883886_822827307854937_1460773070_n (1).jpg


Thăm dò ý kiến