Tin tức về Chương trình phát triển Vắc xin phòng bệnh cho người

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vắc xin Sởi đạt tiêu chuẩn tiền thẩm định của Tổ chức Y tế Thế giới WHO

Monday 2021-12-13 02:05

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc gia: Nghiên cứu sản xuất 11 vắc xin mẫu chuẩn quốc gia dùng cho kiểm định vắc xin thuộc Chương trình sản phẩm quốc gia vắc xin phòng bệnh cho người

Tuesday 2021-06-01 02:00

Thông tin thực hiện nhiệm vụ quốc gia:

Wednesday 2021-02-03 09:00

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc gia: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vắc xin Viêm não Nhật Bản trên tế bào Vero

Wednesday 2021-02-03 08:45

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc gia

Saturday 2020-12-12 08:17

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc gia

Sunday 2020-11-15 09:56

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc gia

Friday 2019-10-04 08:46

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc gia

Thursday 2019-05-09 09:28

Thăm dò ý kiến