Thông tin tuyển dụng

Thông báo quá trình xét tuyển viên chức của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

Wednesday 2020-06-10 04:29

Thông báo các thông tin về xét tuyển vòng 2 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

Wednesday 2020-05-20 04:05

Thông báo Danh sách các ứng viên có đủ điều kiện và các ứng viên không đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

Wednesday 2020-05-13 03:50

Thông báo Danh sách các ứng viên có đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

Tuesday 2020-04-21 09:13

Thông báo Tuyển dụng viên chức của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia năm 2020

Monday 2020-03-16 01:32

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền Bộ Y tế tuyển dụng

Tuesday 2019-11-19 01:07

Thông báo về việc thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Wednesday 2018-09-05 01:40

Thông báo kết quả tuyển dụng Công chức Văn phòng Bộ Y tế năm 2019

Friday 2018-06-08 11:01

Thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2017

Monday 2018-05-14 02:13

Quyết định về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2018

Friday 2018-04-20 00:04

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2018

Monday 2018-04-09 02:23

Thông báo về việc thi tuyển công chức năm 2017

Tuesday 2018-02-27 01:03

Thông báo về việc tuyển dụng công chức Văn phòng Bộ Y tế năm 2018

Friday 2018-02-22 19:09

Thông báo về việc thi tuyển công chức năm 2017

Thursday 2018-02-22 01:25

Thông báo về việc thi tuyển công chức năm 2017

Thursday 2018-02-01 02:21

Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2017

Thursday 2017-10-04 19:27

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Friday 2017-05-19 01:59

Thăm dò ý kiến