Thông tin tuyển dụng

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia thông báo tuyển dụng

Thursday 2023-11-23 04:14

Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Văn phòng Bộ Y tế

Tuesday 2022-11-29 01:05

Thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức của Văn phòng Bộ năm 2022

Monday 2022-11-21 08:28

Thông báo thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Văn phòng Bộ Y tế và nộp lệ phí thi tuyển công chức

Monday 2022-11-07 13:50

Thông báo danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển dụng công chức của Văn phòng Bộ Y tế năm 2022

Friday 2022-11-04 15:07

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Văn phòng Bộ Y tế sau khi kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển

Friday 2022-11-04 12:50

Văn phòng Bộ Y tế thông báo tuyển dụng công chức năm 2022

Wednesday 2022-09-07 03:46

Thông báo: Thời gian xét tuyển vòng 2 đối với các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

Tuesday 2021-10-05 16:48

Thông báo: Danh sách các ứng viên có đủ điều kiện và các ứng viên không đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

Monday 2021-04-26 08:21

Kế hoạch thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông

Wednesday 2021-04-07 07:47

Đề án thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông

Friday 2021-03-05 08:45

Thông báo: Tuyển dụng viên chức của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

Monday 2021-03-01 07:08

Thông báo quá trình xét tuyển viên chức của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

Wednesday 2020-06-10 04:29

Thông báo các thông tin về xét tuyển vòng 2 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

Wednesday 2020-05-20 04:05

Thăm dò ý kiến