THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Tổng kết Luật bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2023”

Friday 2024-01-26 04:34

Bộ Y tế khuyến cáo cộng đồng các biện pháp bảo vệ sức khỏe trước ảnh hưởng của ô nhiễm không khí

Friday 2024-01-19 11:16

Tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2024

Wednesday 2024-01-17 02:28

Chỉ thị của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024

Wednesday 2024-01-17 02:26

Bộ Y tế Hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ mùa lạnh cho cộng đồng và người lao động

Wednesday 2024-01-10 02:03

Tài liệu Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2024

Friday 2024-01-05 10:25

Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Sunday 2023-12-31 01:54

Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kém chất lượng

Tuesday 2023-12-26 08:05

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký, lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Sunday 2023-11-19 05:52

Bộ Y tế bãi bỏ, bãi bỏ một phần một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực y tế

Thursday 2023-11-16 03:25

Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

Tuesday 2023-10-31 07:01

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất thanh toán chi phí điều trị COVID-19, chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch

Monday 2023-10-30 08:59

Bãi bỏ Quyết định 447/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19

Monday 2023-10-30 01:58

Toàn văn: Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở

Friday 2023-10-27 03:25

Công điện về việc triển khai công tác y tế ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh Miền Trung

Wednesday 2023-10-18 03:01

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực miền Trung

Saturday 2023-10-14 04:42

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 9-13/10/2023

Saturday 2023-10-14 04:40

Tăng cường quản lý, chỉ đạo lĩnh vực giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần

Tuesday 2023-10-10 03:43

Chiến lược phát triển ngành Dược Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

Tuesday 2023-10-10 03:40

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

Friday 2023-09-29 09:12

Thăm dò ý kiến