Bộ Y tế thành lập 08 Đoàn kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịnh bệnh do vi rút Zika năm 2016

30/03/2016 | 07:55 AM

 | 

Để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh do vi rút Zika đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, Bộ Y tế đã thành lập 04 Đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika và tổ chức kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịnh bệnh do vi rút Zika tại các địa phương trên cả nước. Cục Y tế dự phòng đăng tải Quyết định thành lập 08 Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika dưới đây: