Bộ Y tế thành lập 11 Đoàn công tác kiểm tra, đánh giá công tác tiêm chủng

10/03/2015 | 01:35 AM

 | 

Để nâng cao công tác tiêm chủng, đảm bảo trẻ được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, an toàn, hiệu quả,

hôm nay ngày 09/3/2015, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 763/QĐ-BYT về việc thành lập 11 đoàn đi kiểm tra, đánh giá công tác tiêm chủng tại 4 khu vực trong cả nước. Nhiệm vụ của Đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện công tác tiêm chủng tại các địa phương bao gồm Tiêm chủng mở rộng, Tiêm chủng dịch vụ và kết quả triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi – Rubella trong tiểm chủng mở rộng, nội dung Quyết định: