Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Ký hiệu văn bản Công bố Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 điều 3 nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (đợt 4)
Lĩnh vựcLĩnh vực Giám định y khoa
Cấp Cấp trung Æ°Æ¡ng
Tên tổ chức
Link kết quả Xem kết quả
Tên File 21-8-2023-qd-danh-muc-dot-4--2357691662280804.pdf