Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1525
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 24-qd-trien-khai-emr-tai-bv-tam-than-phu-tho-tinh-phu-tho--4021143982229177.pdf
2 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 23-qd-trien-khai-emr-tai-bv-san-nhi-tinh-phu-tho--4021014976401523.pdf
3 Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy, Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 22-qd-trien-khai-emr-cua-ttyt-huyen-thanh-thuy-phu-tho--4020999180737062.pdf
4 Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 21-qd-trien-khai-emr-tai-bvdk-tinh-ninh-thuan--4021926605442472.pdf
5 Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 20-qd-trien-khai-emr-cua-bv-phoi-tinh-phu-tho--4020886875717143.pdf
6 Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM (cơ sở 1) đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 19-qd-trien-khai-emr-cua-bvdhyd-tphcm-co-so-1--4020873504492160.pdf
7 Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 18-qd-trien-khai-emr-tai-bv-rang-ham-mat-tw-ha-noi--4020859474703053.pdf
8 Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 17-qd-trien-khai-emr-cua-bv-san-nhi-tinh-bác-ninh--4020846320521918.pdf
9 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 16-qd-trien-khai-emr-tai-bvdhyhn--4020829140094177.pdf
10 Trung tâm y tế huyện Thanh Ba, Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 15-qd-trien-khai-emr-cua-ttyt-huyen-thanh-ba-phu-tho--4020812451940631.pdf