Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1556
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 06/9/2023 Cơ sở y tế 06/09/2023 ds-c-p-nh-t-n-06-9-2023-signed--4339038831969924.pdf
2 Bệnh viện 199 - Bộ Công an công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 08/09/2023 ban-cong-bo-1218-bv199-lan-3--3905822562576689.pdf
3 Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên công bố bổ sung đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 29/08/2023 bcb-841-bv-t-thai-nguyen--3043545053021318.pdf
4 Bệnh viện Phụ sản Trung ương công bố bổ sung đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 29/08/2023 ban-cong-bo-1314_25-8-2023-bv-phu-san-tw--3042844016730413.pdf
5 Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 24/08/2023 bvqy-175-cong-bo--2610786831498711.pdf
6 Công bố Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 điều 3 nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (đợt 4) 21/08/2023 21-8-2023-qd-danh-muc-dot-4--2357691662280804.pdf
7 Bệnh viện Đa khoa Vân Đình – TP Hà Nội về việc sử dụng và lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) Bệnh viện 15/08/2023 3088-su-du-ng-va-lu-u-tru-ho-so-be-nh-a-n-ie-n-tu-emr-ta-i-be-nh-vie-n-a-khoa-va-n-i-nh_0001_0001_0001--1819798449852617.pdf
8 Danh sách đăng ký người hành nghề tại bệnh viện YHCT Trung ương BV YHCT TW 09/08/2023 cv-165-bv-yhct-tw--1314645811824846.pdf
9 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 02/8/2023 Cơ sở y tế 03/08/2023 ds-c-p-nh-t-n-02-8-2023-signed--1120325117782851.pdf
10 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 28/7/2023 01/08/2023 ds-cong-bo-thang-7-signed--778396706029946.pdf