Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1488
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 1.006424 Xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe 10/12/2020
2 1.008435 Cấp, Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe 10/12/2020
3 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động , cập nhật ngày 01/02/2021 08/02/2021 20210208-danh-sach--6422889564037714.pdf
4 Danh sách cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 01/02/2021 03/02/2021 danh-sach-pkbnn-01-02--5575996723265502.pdf
5 1.008436 Chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 19/01/2021
6 Thông tin đơn vị khảo nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh 23/12/2020 cv2206-công-b-kh-o-nghi-m-signed--3024793162177230.pdf
7 Danh sách cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 21.12.2020 23/12/2020 danh-sach-pkbnn-21-12--2334078538144501.pdf
8 Danh sách cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 18.11.2020 20/11/2020 danh-sach-pkbnn-19-11--430465168135981.pdf
9 Danh sách cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 21.10.2020 Cơ sở y tế 22/10/2020 danh-sach-pkbnn-21-10--20414615479935392.pdf
10 Danh sách cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp Cơ sở y tế 12/10/2020 danh-sach-pkbnn-08-10--19225003801902212.pdf