Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1388
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động, cập nhật ngày 04.10.2020 Tổ chức 05/10/2020 202008-danh-sach-cac-don-vi-final-1--18689332648102248.pdf
2 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 10/9/2020 Cơ sở y tế 11/09/2020 danh-sach-pkbnn-10-9--16612569792457874.pdf
3 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam công bố bổ sung đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành 10/07/2020 657_k2dt-dt_09072020_2-signed--12555047186181682.pdf
4 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp cập nhật 06/7/2020 07/07/2020 danh-sach-pkbnn-07-7--12554397837464384.pdf
5 Đơn vị công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm 06/07/2020 1230_mt-skhc_01072020--10762581201908554.docx
6 Đơn vị công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm 06/07/2020 1215_mt-skhc_29062020--10762520427161786.docx
7 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp cơ sở y tế 28/05/2020 danh-sach-pkbnn-28-5--7719560906760798.pdf
8 Đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm: Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn. 26/05/2020 1039_mt-skhc--7543086523286124.docx
9 Đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm: Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia 20/05/2020 1004_mt-skhc--7543021394851454.docx
10 Đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm: Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia. 20/05/2020 1003_mt-skhc--7542932276925316.docx