Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1541
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Bệnh viện Xây dựng công bố bổ sung đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành trình độ cao đẳng: ngành Điều dưỡng Bệnh viện Xây dựng 13/05/2021 ban-cong-bo-bs-bv-xay-dung-1-1--431616908746893.pdf
2 Danh sách cơ sở thử thuốc tương đương sinh học, cập nhật đến ngày 07/5/2021 Cơ sở y tế 07/05/2021 danh-sách-c-s-th-t-sh-7-5-2021--259465535401448.pdf
3 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 29/4/2021 Tổ chức 03/05/2021 20210429-danh-sach--3890918667965070.pdf
4 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 26/4/2021 28/04/2021 20210427-danh-sach--3393402963725873.pdf
5 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp Cơ sở y tế 02/04/2021 danh-sach-pkbnn-01-4--1058266660232499.pdf
6 Thông tin bổ sung về đơn vị kiểm nghiệm: Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc Tổ chức 01/04/2021 26-3-2021-cb-kn-lan-thu-2-signed--955472848815504.pdf
7 1.009346 Xét tặng giải thưởng Đặng Văn Ngữ trong lĩnh vực Y tế dự phòng 11/03/2021
8 1.009249 Xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền 11/03/2021
9 1.001545 Miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế 11/03/2021
10 2.000704 Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế 11/03/2021