Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1546
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP, cập nhật đến ngày 16/8/2022 Tổ chức 17/08/2022 17-8-2022-danh-sach-don-vi-qtmtld-cong-bo-signed--7165067621378828.pdf
2 Bệnh viện Đặng Văn Ngữ công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 10/08/2022 ban-cong-bo-day-du--6879313575685558.pdf
3 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp cập nhật 04.8.2022 Cơ sở y tế 04/08/2022 04-8-2022-dscs-bnn--6299710290208878.pdf
4 Quyết định cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện Y học cổ truyền Tâm Phúc Bệnh viện 15/07/2022 174-7-2022-1934qdb-signed--4657543170940015.pdf
5 Bệnh viện Thể thao Việt Nam công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 12/07/2022 18-7-2022-co-ng-va-n-340-bvttvn--4482106765380346.pdf
6 Danh mục dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền sản xuất trong nước có giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực từ ngày 30/12/2021 đến trước ngày 31/12/2022 thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 4 nghị định số 29/2022/NĐ-CP 07/07/2022 30-6-2022-danh-muc-duoc-lieu--4050759763549611.pdf
7 Bệnh viện C Đà Nẵng công bố bổ sung đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 08/07/2022 08-7-2022-benh-vien-c_-cb-csth-cki-xn--3616085765336024.pdf
8 Bệnh viện Tuệ Tĩnh công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 04/07/2022 04-7-2022-ban-cong-bo-389-bv-tue-tinh--3335286618267417.pdf
9 Danh sách các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, cập nhật ngày 01/7/2022 Cơ sở đào tạo 01/07/2022 01-7-2022-ds-cap-nhat-danh-sach-y-te-lao-dong--3271604188382388.pdf
10 Danh sách các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, cập nhật ngày 10/6/2022 Cơ sở đào tạo 10/06/2022 10-6-2022-chung-nhan-y-te-lao-dong--2041829269460544.pdf