Video Bộ Y tế phát động chương trình "Đăng ký hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi"

20/05/2024 | 08:20 AM

 | 

Sáng ngày 19/5/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát động Chương trình “Đăng ký hiến tặng mô, tạng – Cho đi là còn mãi”. Tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đăng ký hiến tặng mô, tạng.


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.