Hội nghị trực tuyến phổ biến, triển khai 5 Thông tư và 01 Quyết định của Bộ Y tế

15/01/2022 | 22:01 PM

 | 

 

         

Ngày 14/01/2022, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, triển khai năm Thông tư và một Quyết định của Bộ Y tế về lĩnh vực quản lý môi trường y tế theo kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Y tế năm 2021. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại hội nghị

 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Y tế có đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương - Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế - Đơn vị chủ trì soạn thảo, trình ban hành các Thông tư và Quyết định, các Lãnh đạo và chuyên viên Cục Quản lý môi trường y tế; đại diện một số Vụ, Cục của Bộ Y tế; đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại 300 điểm cầu địa phương có sự tham dự của Ủy ban nhân dân, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo và  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, trong năm 2021, cùng với việc khẩn trương, tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý môi trường y tế cũng được Bộ Y tế tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành theo kế hoạch 05 Thông tư và 1 Quyết định, cụ thể:

- Thông tư số 20/2021/TT-BYT là Thông tư hướng dẫn chi tiết Khoản 5 Điều 62 Luật Bảo vệ môi trường 2020: đây là Thông tư quy định về phân loại, thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế (thay thế cho Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế cả trong phạm vi khuôn viên và ngoài phạm vi khuôn viên cơ sở y tế). Đối với các quy định về vận chuyển, xử lý chất thải y tế sẽ do Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp tỉnh quy định theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 21/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng hướng dẫn chi tiết Khoản 5 Điều 63 Luật Bảo vệ môi trường 2020 (thay thế Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng). Thông tư quy định việc bảo đảm vệ sinh trong bảo quản, quàn, mai táng, hỏa táng, di chuyển thi thể, hài cốt người chết không do dịch bệnh nguy hiểm và người chết do dịch bệnh nguy hiểm trên lãnh thổ Việt Nam. Thông tư đã đáp ứng với tình hình thực tế dịch bệnh hiện nay tại Việt Nam và phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành: Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

- Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư 41/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt, trong đó không đưa ra thời hạn bắt buộc phải ban hành quy chuẩn địa phương về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, tỉnh có thể áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nếu chưa ban hành quy chuẩn địa phương. Đồng thời sửa đổi quy định phòng thử nghiệm không phải đăng ký hoạt động thử nghiệm.

- Thông tư số 29/2021/TT-BYT ngày 24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn về y tế lao động hướng dẫn Điều 73 của Luật An toàn vệ sinh lao động. Nội dung Thông tư quy định huấn luyện, cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động cho cán bộ y tế, người làm công tác y tế tại cơ sở lao động; các nội dung liên quan đến các quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động về lập kế hoạch vệ sinh lao động, quản lý yếu tố có hại trong môi trường lao động, quản lý sức khoẻ người lao động, bệnh nghề nghiệp, sơ cứu cấp cứu và phòng, chống bệnh nghề nghiệp. Ngoài ra nội dung huấn luyện cũng cung cấp các kiến thức về phòng, chống bệnh truyền nhiễm như bệnh lây qua đường hô hấp (COVID-19)..., bệnh không lây nhiễm, vệ sinh an toàn thực phẩm và thông tin giáo dục truyền thông nâng cao sức khỏe người lao động.

- Thông tư số 33/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp (thay thế Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 01/3/2000 của liên Bộ Y tế - Giáo dục và Đào tạo) quy định về chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên, học viên; truyền thông, giáo dục sức khỏe; bảo đảm vệ sinh trường học; an toàn thực phẩm; yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân viên y tế trường học.

- Quyết định số 5959/QĐ-BYT ngày 30/12/2021 ban hành Bộ Tiêu chí cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp thay thế Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp. Đây là Bộ Tiêu chí đánh giá chi tiết, toàn diện về công tác bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế, bao gồm quản lý chất thải y tế, vệ sinh môi trường cảnh quan, nhà vệ sinh, nước sạch, giúp các cơ sở y tế làm căn cứ để củng cố hoàn thiện và tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện.

Hình ảnh tại điểm cầu Bộ Y tế

Sau khi nghe các báo cáo viên trình bày, các đại biểu đã trao đổi về những nội dung còn chưa rõ, còn vướng mắc để cùng thảo luận giải đáp.

Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại hội nghị

Được sự ủy quyền của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, kết luận tại hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương tổ chức phổ biến, chỉ đạo triển khai các văn bản trên, bố trí kinh phí và nâng cao năng lực thực hiện cũng như tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị phản ảnh về Cục Quản lý môi trường y tế để xem xét, hướng dẫn và giải quyết./.


Thăm dò ý kiến