Tài liệu Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2024

05/01/2024 | 17:25 PM

 | 

Ngày 09/01/2024 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2024

 

Tài liệu Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2024

 

  1. Giấy mời các Bộ, ban, ngành cơ quan Trung ương

  2. Giấy mời UBND các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương

  3. BC-BYT-Tổng kết ngành

  4. Chương trình hội nghị

 


Thăm dò ý kiến