Ngày làm việc thứ nhất (phiên chính thức) Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

28/10/2020 | 11:32 AM

 | 

Sáng 28/10/2020, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc trọng thể phiên chính thức.

 

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Dự Đại hội còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bộ trưởng, thứ trưởng, trưởng, phó các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; đại diện Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương; Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Tuyên Quang; các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy Khối qua các thời kỳ đến dự, động viên, chúc mừng Đại hội. Tham dự Đại hội có 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8,2 vạn đảng viên toàn Đảng bộ Khối.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định, nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Đảng bộ Khối cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, thường xuyên của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; với tinh thần chủ động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ Khối đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện và có nhiều đổi mới.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ Khối được tiến hành theo  phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương” với chủ đề: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII là sự kiện sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, được Trung ương và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ quan tâm, theo dõi và đặt niềm tin vào các đại biểu. Vì vậy, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu dự Đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy và hơn 82 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ, quán triệt và nhận thức sâu sắc phương châm Đại hội, tích cực đóng góp vào thành công của Đại hội.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo tại Đại hội

Trình bày báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu cho biết, đối chiếu Điều lệ Đảng và Quy chế hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã triệu tập 300 đại biểu dự Đại hội bảo đảm đủ tư cách theo đúng quy định của Đảng.

Ảnh: Đồng chí đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi, đan xen khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế như: nhận thức của một số cấp ủy, người đứng đầu về tính cấp bách, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn hạn chế, thiếu kiên quyết nên thực hiện một số chủ trương của Đảng còn chậm, chưa hiệu quả. Thực hiện các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ ở một số nơi chưa nghiêm, chưa đầy đủ, dẫn đến mất đoàn kết, đơn, thư tố cáo nặc danh, mạo danh, vượt cấp

Báo cáo chính trị cũng nêu một số kinh nghiệm đáng chú ý và đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 20205: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, đồng thời đề ra 6 nhóm chỉ tiêu, 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Báo cao nêu rõ, năm năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến khó lường, những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, Ban Chấp hành đã đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác.

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII khẳng định, Ban Chấp hành đã phát huy vai trò là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ giữa hai kỳ đại hội, lãnh đạo đạt kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ và hoạt động đúng Quy chế làm việc. Các nghị quyết, chương trình, đề án trong chương trình công tác toàn khóa và các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương phần lớn được Đảng ủy Khối xây dựng trong nửa đầu nhiệm kỳ, xác định rõ mục tiêu, giải pháp và phân công cơ quan, đơn vị chủ trì tham mưu, nhất là 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp và sát với thực tiễn của Đảng bộ Khối. Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được ban hành đã từng bước tạo ra những chuyển biến căn bản trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong Đảng bộ Khối.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa một số chủ trương, nhất là việc phối hợp bố trí đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác đảng ở một số đảng bộ, một số khâu còn khó khăn, vướng mắc. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ. Lãnh đạo, chỉ đạo việc nắm và xử lý tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng có lúc còn chậm. Lãnh đạo, chỉ đạo và đôn đốc việc kiểm tra, giám sát có lúc chưa thường xuyên, có việc còn chậm theo kế hoạch, có việc hiệu quả chưa cao. Lãnh đạo công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; thực hiện cải cách hành chính trong các tổ chức đảng còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu.

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã rút ra 5 bài kinh nghiệm.

Sau phần trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Đại hội tiến hành thảo luận. Thay mặt Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tham luận với chủ đề: “Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; xây dựng Đảng bộ Khối thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đồng chí Bùi Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày tham luận với chủ đề: Chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương trình bày tham luận với chủ đề: “Tích cực tham mưu, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống c hính trị và cơ quan Ban Tổ chức Trung ương”.

Ảnh: đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã đánh giá cao và chúc mừng, biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và những thành tích Đảng bộ Khối đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực với quyết tâm cao, hoàn thành hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XII của Đảng bộ Khối đề ra, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ luôn nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, tận tụy tham mưu, phục vụ Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, yếu kém. Đó là nhận thức của một số ít cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu về công tác đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa thật sự thấu đáo. Việc đánh giá đảng viên trong Đảng bộ Khối còn nhiều lúng túng. Phối hợp giữa Đảng ủy Khối và các cấp ủy với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan có nơi, có lúc còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Vai trò của một số cấp ủy trong tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ chưa được phát huy đầy đủ.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy dân chủ, cầu thị, nêu cao trách nhiệm trước Đảng và Đảng bộ Khối để thảo luận, đánh giá đúng thành tựu và hạn chế, khuyết điểm; phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trên cơ sở đó xác định các giải pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm để nhiệm kỳ tới đạt nhiều kết quả tốt hơn nữa.

Tình hình thế giới và trong nước tiếp tục phức tạp, khó lường; nhiều vận hội lớn đang mở ra nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đang ập tới. Là một đảng bộ lớn gồm các tổ chức đảng và đảng viên công tác ở các cơ quan lãnh đạo, tham mưu chiến lược, quản lý, điều hành ở Trung ương, Đảng ủy Khối và từng tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đánh giá kỹ những thuận lợi, khó khăn, dự báo sát tình hình và những tác động mọi mặt đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối, phát huy trí tuệ, năng lực để đề ra phương hướng, biện pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận: Thứ nhất, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối và các cấp ủy bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, tích cực tự phê bình và phê bình, củng cố đoàn kết, thống nhất trong mỗi cấp ủy, tổ chức đảng. Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thứ ba, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Thứ tư, tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhất là với những cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, nơi có nhiều bức xúc, nổi cộm và dư luận quan tâm. Thứ năm, đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Cần làm tốt hơn nữa công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và tham gia xây dựng các tổ chức đảng, chi bộ trong Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Một nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối dự Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có uy tín cao về năng lực, bản lĩnh, phẩm chất đạo đức vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu hợp lý. Bên cạnh đó, đề nghị các đồng chí công tâm, khách quan lựa chọn bầu những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ và sức chiến đấu của Đảng bộ vào Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng, với một Ban Chấp hành mới là một tập thể đoàn kết, có trí tuệ, năng động, đổi mới sáng tạo và cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Ảnh: Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Nhân dịp này, Đại hội đã phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ nhằm góp phần chia sẻ, giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Tổng số tiền các đại biểu quyên góp được 200 triệu đồng sẽ gửi đến đồng bào miền Trung thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối.

Ảnh: Đồng chí Phạm Quang Thao Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, thảo luận, góp ý cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. 100% đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối đã tổng hợp ý kiến góp ý từ cơ sở, các ý kiến góp ý, thảo luận tại các đảng bộ diễn ra khá sôi nổi, trên tinh thần xây dựng. Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đảng bộ trực thuộc được phản ánh chi tiết, đầy đủ, nhiều ý kiến sâu sắc, luận giải rõ ràng, thuyết phục, thể hiện được trí tuệ, tâm huyết, tư duy chiến lược đóng góp cho Đại hội XIII của Đảng.

Ảnh: Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: 51 đồng chí. Tiếp đến, Đại hội tiến hành lấy phiếu giới thiệu của Đại hội đối với nhân sự Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

Chiều 28/10/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII tiến hành họp phiên thứ nhất.

Nguồn: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 


Thăm dò ý kiến