Mời báo giá may đo trang phục bảo vệ

21/06/2024 | 15:24 PM

 | 

Văn phòng Bộ Y tế có nhu cầu may đo trang phục cho nhân viên tổ bảo vệ thuộc Phòng Quản trị  cơ quan Bộ Y tế. Để công việc thực hiện được đảm bảo đúng ký thuật với mong muốn lựa chon một đơn vị đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phù hợp theo quy định hiện hành của Pháp luật. Văn phòng Bộ Y tế đề nghị đơn vị có nhu cầu đến khảo sát và báo giá khối lượng thực tế như sau: 


Thăm dò ý kiến