Video Bộ Y tế phát động chương trình "Đăng ký hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi"

20/05/2024 | 08:20 AM

 | 

Sáng ngày 19/5/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát động Chương trình “Đăng ký hiến tặng mô, tạng – Cho đi là còn mãi”. Tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đăng ký hiến tặng mô, tạng.


Thăm dò ý kiến