Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu loạt giải pháp bảo đảm quyền lợi cho nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng

30/05/2023 | 08:53 AM

 | 

Tham gia giải trình, làm rõ những ý kiến ĐBQH nêu tại phiên thảo luận ngày 29/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã nêu lên nhiều biện pháp để bảo đảm quyền lợi về lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp đặc thù nghề đối với những người làm y tế cơ sở, y tế dự phòng.

 

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 5, ngày 29/5, Quốc hội thảo luận về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Sau khi lắng nghe các ý kiến ĐBQH liên quan đến nội dung trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp đã mời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo, giải trình các ý kiến ĐBQH nêu.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết: "Thành công trong phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua có vai trò rất quan trọng của y tế dự phòng, y tế cơ sở. Đồng thời có vai trò quan trọng của đội ngũ nhân viên y tế, trong đó có những người làm y tế dự phòng, y tế cơ sở".

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu loạt biện pháp để bảo đảm quyền lợi cho nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu giải trình một số nội dung các đại biểu quan tâm.

Hiện đại dịch COVID-19 đã tạm qua đi, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, đã nhận diện đầy đủ những khó khăn, bất cập về tổ chức bộ máy, nhân sự và nhiều mặt khác. Đồng thời, Bộ Nội vụ làm rõ một số vấn đề, cụ thể.

Thứ nhất, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, chúng ta đang có những khó khăn liên quan đến bộ máy của y tế cơ sở, y tế dự phòng. Trong đó có mặt chưa đồng bộ, chưa thống nhất cả về mô hình tổ chức, cả về công tác quản lý.

Thứ hai, về nhân lực y tế có những bất cập cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu. Để giải quyết tổng thể, chúng ta cần đặt việc giải quyết về bộ máy, nhân sự y tế, nhất là nhân sự y tế dự phòng, y tế cơ sở trong Nghị quyết 19 về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý nâng cao chất lượng hiệu quả đơn vị sự nghiệp. Nhưng cũng phải đặt trong yêu cầu về quan điểm theo tinh thần Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương là tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thêm nữa, căn cứ vào yêu cầu thực tiễn phát sinh như dịch COVID-19 vừa qua để có nhìn nhận một cách tổng thể để có giải pháp cụ thể hơn trong thời gian tới.

Người đứng đầu Bộ Nội vụ cho rằng, để giải quyết vấn đề trên Bộ sẽ phối hợp với Bộ Y tế tổng rà soát tham mưu cho Chính phủ Đề án phát triển nguồn nhân lực y tế trong khu vực công đến 2030 một cách căn cơ, bài bản, chiến lược.

Đánh giá một cách toàn diện về tổ chức bộ máy, về nhân lực y tế dự phòng, y tế cơ sở để đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng mới hoặc sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo ổn định về bộ máy, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở.

Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Y tế và các bộ có liên quan để hoàn thiện cơ chế chính sách về lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp đặc thù cho nhân viên y tế nói chung và y tế dự phòng, y tế cơ sở nhưng đặt trong lộ trình cải cách chính sách tiền lương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu loạt biện pháp để bảo đảm quyền lợi cho nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng - Ảnh 2.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV chiều 29/5.

"Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về lộ trình cải cách tiền lương. Trong này cũng tính toán kỹ lưỡng về tiền lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp tiền lương, phụ cấp đặc thù đối với nhân viên y tế nói chung cũng như nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng nói riêng để đảm bảo đúng quan điểm của Đảng là ngành y là ngành đặc biệt thì sử dụng và đãi ngộ cũng đảm bảo chính sách đặc biệt", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Một điều nữa là Bộ Nội vụ sẽ sửa đổi, bổ sung chính sách tuyển dụng; sử dụng chính sách đào tạo, bồi dưỡng viên chức y tế theo Nghị định 115, Nghị định 101 và chính sách thu hút bác sĩ công tác ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo. Bên cạnh đó Bộ cũng đề nghị với Bộ Tài chính sửa đổi Nghị định 60 về cơ chế tự chủ, nghị định 59, Nghị định 69 về xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp; đẩy mạnh cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp y tế, nhất là y tế dự phòng.

Thứ ba, Bộ Nội vụ phối hợp để xác định rõ định mức biên chế trên cơ sở vị trí việc làm theo quy mô dân số, điều kiện KT-XH của các vùng miền, nhất là liên quan đến y tế cơ sở để xác định biên chế theo yêu cầu thực tiễn; không đặt vấn đề giảm biên chế viên chức hưởng lương theo ngân sách nhà nước đối với y tế cơ sở.

Theo: Suckhoedoisong.vn


Thăm dò ý kiến