Truy cập nội dung luôn

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2019

09/05/2019 | 14:31 PM

 | 

Ngày 08/5/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2019: Về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Nam – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Viết Tiến, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế; đ/c Phạm Văn Tác, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ; đ/c Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Y tế; các đồng chí lãnh đạo các vụ, cục, tổng cục, văn phòng Bộ, thanh tra Bộ; các đồng chí phụ trách công tác đảng vụ của các đảng ủy, chi ủy trực thuộc.

Thứ trưởng thường trực Nguyễn Viết Tiến khai mạc hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ cho biết: Nhằm cập nhật kịp thời các nội dung triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, hằng năm Đảng ủy Bộ tổ chức hội nghị tập huấn về các nội dung trọng tâm triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới các đồng chí cấp ủy viên, bí thư đảng ủy, chi ủy trực thuộc và cán bộ tham mưu công tác Đảng của các đảng ủy, chi ủy; Chỉ đạo việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ “Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh” theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Để chỉ đạo đồng bộ, thống nhất, tạo thuận lợi cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ đã mua các tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề theo từng năm, phát tới 100% các chi bộ trong Đảng bộ Bộ…

Bộ Y tế đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể, thiết thực, như: thực hiện Thông tư số 07/2014/TT-BYT quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Quy định về hòm thư góp ý tại các cơ sở y tế; Quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của Bệnh viện; Quy định về trang phục y tế…

Đồng chí Vũ Đức Nam – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị

Có thể nhận thấy, với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ, sự chủ động của các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, sự gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Đảng ủy Bộ triển khai tới 100% các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, cũng như triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn ngành Y tế, qua đó tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong ngành Y tế góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Từ định hướng 4 nội dung trọng tâm, các đảng ủy, chi ủy đã gắn việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi vụ, cục, đơn vị, qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh…

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được quan tâm. Tuy nhiên sự quan tâm, chỉ đạo của một số cấp ủy chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ của việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tại các đảng bộ, chi bộ, cán bộ tham mưu công tác Đảng là kiêm nhiệm, nên thường có sự thay đổi, đồng thời khối lượng công việc chuyên môn lớn nên đã ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số đảng bộ, chi bộ; Việc xây dựng tiêu chí chuẩn mực đạo đức của từng đảng bộ, chi bộ gắn với lĩnh vực công tác của đơn vị mình và việc kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc đảng viên xây dựng và thực hiện cam kết rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các nghị quyết của Đảng ở một số chi bộ chưa được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Việc thông tin, báo cáo kết quả của một số đảng ủy, chi ủy còn chậm so với quy định…

Để tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Bộ theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng Ủy Bộ Y tế sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ và triển khai thực hiện việc kiểm tra chuyên đề việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời phát hiện, uốn nắn, phê bình tổ chức đảng, đảng viên triển khai thực hiện chưa nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, giới thiệu sâu các chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ tham mưu, giúp việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các đảng ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

GS. Hoàng Chí Bảo quá triệt chuyên đề tại hội nghị

Tại hội nghị, GS. Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Nguyên ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương đã quán triệt chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội nghị cũng đã trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, giấy khen cho các tổ chức Đảng, Đảng viên xuất sắc.

Các đồng chí Đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Các tổ chức Đảng, Đảng viên nhận giấy khen của Đảng ủy Bộ

 


Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 16650266
  • Số người đang truy cập: 1