Khởi động Chương trình Nâng cao sức khỏe - Cấu phần Giáo dục và Đào tạo

14/07/2020 | 17:06 PM

 | 

 

Ngày 14/7/2020, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo Khởi động Chương trình Nâng cao sức khỏe (BHP) – Cấu phần Giáo dục và Đào tạo. PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế tham dự và phát biểu khai mạc Hội thảo; Tham dự Hội thảo có bà Phoebe Spurr, Cố vấn các chương trình Y tế của phái đoàn ngoại giao Vương quốc Anh; TS. Phạm Văn Tác, Cục trưởng Cục Khoa học và đào tạo và các đại biểu là Lãnh đạo và phòng Đào tạo sau đại học của 16 cơ sở đào tạo chuyên khoa và nội trú trong cả nước, các tổ chức quốc tế đang tham gia hỗ trợ hoạt động về giáo dục và đào tạo nhân lực y tế tại Việt Nam…

PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Trong những năm vừa qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân của chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực trong đó đặc biệt là các chỉ số của Mục tiêu thiên niên kỷ, các chỉ tiêu do Quốc hội và Chính phủ xác định về công tác y tế đều đạt yêu cầu, hệ thống y tế ngày càng củng cố và hoàn thiện, chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao và từng bước được giải quyết sự mất cân đối về cơ cấu giữa các vùng miền, ... Có được kết quả như vậy có vai trò rất quan trọng của công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế. Tính đến nay, cả nước đã có gần 200 cơ sở đào tạo nhân lực y tế ở tất cả các trình độ, trong đó có gần 30 cơ sở đào tạo ngành Y khoa và trên 30 cơ sở đào tạo ngành Dược trình độ đại học, trên 100 cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo khối ngành sức khoẻ trình độ trung cấp, cao đẳng.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và yêu cầu hội nhập quốc tế, nhiều chủ trương, chính sách và hệ thống thể chế về đào tạo nhân lực y tế đã và đang được xây dựng và hoàn thiện. Tuy nhiên, đổi mới đào tạo nhân lực y tế là một quá trình lâu dài, cần sự chỉ đạo thống nhất của cơ quan quản lý cũng như sự tham gia tích cực của cả hệ thống đào tạo nhân lực y tế hướng tới mục tiêu là nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn chăm sóc sức khỏe Nhân dân và hội nhập quốc tế.

Bà Phoebe Spurr, Cố vấn các chương trình Y tế của phái đoàn ngoại giao Vương quốc Anh phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo Khởi động Chương trình Better Health Program– Cấu phần Giáo dục và Đào tạo với nội dung của hỗ trợ kỹ thuật tập trung vào hỗ trợ tăng cường chất lượng đào tạo chuyên khoa sẽ thảo luận về xây dựng chuẩn năng lực nghề nghiệp chuyên khoa; Xây dựng chương trình chuẩn chuyên khoa; Quy chế tuyển sinh chuyên khoa trong lĩnh vực sức khoẻ. 

TS. Phạm Văn Tác – Cục trưởng Cục Khoa học và đào tạo trình bày tại Hội thảo

Chương trình Nâng cao sức khỏe – Cấu phần Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn 2020 – 2022 bao gồm:

- Xây dựng các hướng dẫn về đào tạo chuyên khoa: Dự thảo Quy chế tuyển sinh và đào tạo chuyên khoa để hướng dẫn triển khai thực hiện “Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe” sau khi được Chính phủ ban hành; dự thảo Hướng dẫn xây dựng chuẩn năng lực nghề nghiệp chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe;

- Xây dựng chuẩn năng lực nghề nghiệp và chuẩn chương trình đào tạo cho hai chuyên khoa Nội tổng hợp và Y học gia đình;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về đào tạo chuyên khoa và nội trú: Khảo sát và đánh giá nhu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu, Hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu và quản lý dữ liệu về đào tạo chuyên khoa và nội trú nhằm chuẩn hóa quá trình đào tạo chuyên khoa theo hướng hội nhập quốc tế;

- Đào tạo nâng cao năng lực quản lý đào tạo chuyên khoa cho đội ngũ cán bộ quản lý của các cơ sở đào tạo: Hỗ trợ phát triển chương trình đào tạo nâng cao năng lực, tổ chức đào tạo năng lực và phát triển đội ngũ giảng viên nguồn.

Toàn cảnh Hội thảo

Năm 2020, chương trình sẽ phối hợp với Bộ Y tế tập trung xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn về đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe: Xây dựng dự thảo Quy chế tuyển sinh và đào tạo chuyên khoa; Xây dựng và Hướng dẫn phát triển chuẩn năng lực nghề nghiệp chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe./.


Thăm dò ý kiến