Hội nghị Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và Trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về y tế năm 2020”

10/11/2020 | 07:49 AM

 | 

 

Ngày 09/11/2020 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và Trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về y tế năm 2020”. GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế dự và phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục, Văn phòng thuộc và trực thuộc Bộ Y tế.

GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Ngày 20/6/2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, tại Điều 8 Luật này đã quy định ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ pháp luật và thượng tôn pháp luật của mọi công dân.

Tại Bộ Y tế, thực hiện Luật Phổ biển, giáo dục pháp luật, Quyết định số 5864/QĐ-BYT ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2020 trong đó có Phụ lục số II về kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế; Kế hoạch số 822/KH-BYT ngày 01/6/2020 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế năm 2020 và Kế hoạch số 1638/KH-BYT ngày 15/10/2020  về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về y tế" năm 2020

Từ khi Luật Phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu lực đến nay, toàn thể các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức Bộ Y tế đã tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tinh thần thượng tôn pháp luật không chỉ riêng trong ngày 09/11 mà trong mọi hoạt động công việc hàng ngày, đặc biệt là công tác xây dựng chính sách pháp luật chuyên ngành Y tế.

Bên cạnh đó các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế cũng như Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp từng đối tượng, địa bàn; phạm vi tổ chức được thực hiện rộng khắp trong ngành Y tế; ngành Y tế đã tổ chức được trên 2.000 hội nghị, tọa đàm, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, thực hiện trên 120 tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng; treo băng rôn cổ động; tổ chức và hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút nhiều lượt người tham gia; cung cấp hơn 1.200 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật...

GS.TS.Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai Ngày Pháp luật của một số cơ quan, đơn vị còn hình thức, hiệu quả chưa cao; chất lượng tuyên truyền của một số báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế; nhận thức về pháp luật của một số công chức, viên chức trong ngành y tế còn hạn chế,...

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tạo hiệu ứng, sức lan tỏa của Ngày Pháp luật, đồng chí Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; các đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị; Báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức tham mưu, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm, hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, kế hoạch của Bộ Y tế. Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, bảo đảm tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường mạng. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Thứ hai, Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Truyền thông, thi đua và khen thưởng và các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và triển khai thi hành kịp thời, đầy đủ các Luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật nói chung và của ngành y tế nói riêng.

Thứ ba, tiếp tục cải thiện Chỉ số PARINDEX (Chỉ số Cải cách hành chính của Bộ. Tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm minh các quy định của pháp luật gắn với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; tư vấn, định hướng hỗ trợ doanh nghiệp...

 

Ths.Đinh Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe báo cáo tình hình phổ biển giáo dục pháp luật về y tế, hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam trong thời gian qua và phương hướng triển khai trong thời gian tới do Ths.Đinh Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế trình bày; các đại biểu cũng được nghe một số tham luận như: Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế trong thời gian quan và hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam do đại diện Sở Y tế Bắc Giang và Trường đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trình bày.

Cũng tại Hội nghị, Ban tổ chức cũng trao giải Cuộc thi trực tuyến "Pháp luật về y tế năm 2020" để tuyên dương đơn vị và các cá nhân đã tham gia cuộc thi, từ đó nâng cao một phần hiểu biết pháp luật ngành Y tế đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế.

GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế trao giải Tập thể dành cho đơn vị có số lượng người tham gia nhiều nhất thuộc về đơn vị Sở Y tế tỉnh Nghệ An

Giải thưởng của Cuộc thi bao gồm: 01 Giải Tập thể dành cho đơn vị có số lượng người tham gia nhiều nhất thuộc về đơn vị Sở Y tế tỉnh Nghệ An;

GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế trao giải Giải nhất thuộc về cá nhân Bà Hoàng Thị Hạnh - Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

01 Giải nhất dành cho cá nhân trả lời đúng 14 câu hỏi và có dự đoán số lượng người tham gia dự thi gần đúng nhất so với kết quả cuộc thi thuộc về cá nhân Bà Hoàng Thị Hạnh - Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên;

01 Giải nhì dành cho cá nhân trả lời đúng 14 câu hỏi và có dự đoán số lượng người tham gia dự thi gần đúng thứ hai so với kết quả cuộc thi thuộc về cá nhân Bà Ngô Thị My - TTYT Huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

02 Giải ba thuộc về cá nhân Bà Nguyễn Thị Thủy - TTYT Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu và Bà Lê Thị Hài - Bệnh viện quốc tế Vinh, tỉnh Nghệ An;

Ths.Đinh Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế trao giải khuyến khích cho 03 cá nhân trả lời đúng 14 câu hỏi và có dự đoán số lượng người tham gia dự thi gần đúng tiếp theo so với kết quả cuộc thi

03 Giải khuyến khích cho 03 cá nhân trả lời đúng 14 câu hỏi và có dự đoán số lượng người tham gia dự thi gần đúng tiếp theo so với kết quả cuộc thi thuộc về: 1. Ông Trần Trí Kiên - Bệnh viện Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh); 2. Bà Võ Thị Hồng Hạnh - Phân viện Pháp y tâm thần Bắc Miền Trung tại Nghệ An (Viện pháp y tâm thần); 3. Ông Hùng Trung Nghĩa - Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế./.


Thăm dò ý kiến