Công đoàn Y tế Việt Nam tôn vinh điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động ngành Y tế giai đoạn 2016-2020

24/09/2020 | 21:27 PM

 | 

 

Ngày 24/9/2020 tại Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị Tôn vinh điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động Ngành Y tế giai đoạn 2016-2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam; đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục, Văn phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; các công đoàn thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế và Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam trao biểu trưng tôn vinh điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động ngành Y tế, giai đoạn 2016-2020

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế và đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam trao biểu trưng tôn vinh điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động ngành Y tế, giai đoạn 2016-2020

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước của Công đoàn Y tế Việt Nam đã đạt được trong 5 năm qua.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên nhận định: Trong giai đoạn tới, nhiều khó khăn thách thức đang đặt ra, các yếu tố về chính trị, về kinh tế, tình hình dịch bệnh, thiên tai, đặc biệt là diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động lớn đến nền kinh tế và xã hội của nước ta nói chung và ngành Y tế nói riêng. Đồng thời, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ, vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế…

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn các cấp ngành Y tế cần tiếp tục thực hiện các nội dung trọng tâm trong thời gian tới như sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh phối hợp công tác tuyên truyền đến các đoàn viên y tế và nâng cao vai trò của đoàn viên y tế trong việc tuyên truyền các chính sách, chủ trương, hoạt động của ngành Y tế, đặc biệt trong phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19; Phối hợp tuyên truyền phát triển đoàn viên công đoàn ở khu vực y tế ngoài công lập; tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tư vấn, khám chữa bệnh từ xa; hồ sơ sức khỏe điện tử; bệnh án điện tử; bệnh viện không dùng tiền mặt…

 Hai là, tiếp tục tổ chức triển khai sáng tạo và có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn của Ngành. Tổ chức tốt phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua theo chuyên đề, thi đua đột xuất ở từng đơn vị; Phát động thi đua gắn với việc kiểm tra, đánh giá kết quả thi đua ở từng đơn vị, ở các lĩnh vực công tác; Đa dạng hóa các hình thức thi đua để tạo điều kiện cho mọi đoàn viên, người lao động đều có thể tham gia; Phát hiện và biểu dương kịp thời các tấm gương điển hình tiên tiến và nhân rộng trong toàn Ngành và xã hội; Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tăng cường khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất, khen thưởng theo lĩnh vực, bảo đảm khen thưởng kịp thời, khen đúng người, đúng việc, đúng thành tích, đúng quy trình. Chú trọng phát hiện nhân tố mới, điển hình mới về khen thưởng, quan tâm khen thưởng cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, người làm trực tiếp.

Ba là, tăng cường công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, chú trọng chăm sóc sức khỏe cho các đoàn viên, người lao động công tác, làm việc tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng nhiều đến tình trạng sức khỏe, các đối tượng yếu thế thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực. Khuyến khích các cấp công đoàn tích cực huy động nguồn lực xã hội, mở rộng các đối tác phúc lợi để mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động

Bốn là, tham mưu cho Bộ Y tế và tổng liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ nhà công vụ cho cán bộ y tế ở vùng, sâu vùng xa để hấp dẫn cán bộ y tế giỏi chuyên môn về công tác tại xã,huyện khó khăn, kết hợp với tư vấn chẩn đoán từ xa để người dân tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng mà giảm chi phí tốn kém lên tuyến trên, giảm quá tải cho y tế tuyến truyền tập trung kỹ thuật cao.

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam bày tỏ sự trân trọng đối với những kết quả ngành Y tế đã đạt được; biểu dương những cách làm hay, kết quả của ngành Y tế đã đạt dược, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt trong việc kiểm soát dịch COVID-19. Đồng thời cũng đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam cần quan tâm, tập trung chỉ đạo tăng cường đổi mới và sáng tạo trong các phong trào thi đua; biến từng phong trào thi đua thành các nội dung cụ thể; các phong trào thi đua phải có tiêu chí rõ ràng.

Nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cấp cơ sở; chú trọng công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển và nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, các công trình thi đua tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến ở các đơn vị, các cấp công đoàn.

Tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với tổ chức các hoạt động phong trào chào mừng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X.  Góp phần xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” và cán bộ y tế vừa Hồng vừa Chuyên theo lời dạy của Bác “ Lương y như từ mẫu”

Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án để cụ thể hóa nghị quyết XII của Công đoàn Việt Nam. Kết quả các phong trào thi đua phải được thể hiện bằng các sản phẩm, các phần việc cụ thể, có ý nghĩa và mang lại giá trị kinh tế, xã hội cao, hiệu quả thiết thực đối với người bệnh, người nhà bệnh nhân mang lại lợi ích thiết thực bằng cách nâng cao khám chữa bệnh với chi phí thấp để mọi người dân có thể tiếp cận với dịch vụ y tế cơ bản.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên; tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động, qua đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức công đoàn.

Quang cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, 25 tập thể, 85 cá nhân xuất sắc đã được tuyên dương tại Hội nghị tôn vinh điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động ngành Y tế, giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết: Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp phát động, tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đội ngũ công nhân viên chức lao động toàn Ngành. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đổi mới, sáng tạo, với phương châm “Tham mưu giỏi, cải tiến nhiều, trách nhiệm cao vì đoàn viên công đoàn ngành Y tế”, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trong Ngành triển khai các phong trào thi đua đa dạng và phong phú về cả hình thức và nội dung chuyên môn, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao của cơ quan, đơn vị.

Do vậy, trong 5 năm qua, các phong trào thi đua tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần thiết thực vào sự phát triển chung của Ngành, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” do Công đoàn Y tế Việt Nam phát động đã được các cấp công đoàn ngành Y tế hưởng ứng tích cực và hiệu quả. Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn ngành Y tế đã triển khai thực hiện 2.327 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp sản xuất; 935 công trình sản phẩm, làm lợi hàng chục tỷ đồng; 1.576 đề tài nghiên cứu khoa học được phê duyệt và triển khai, có ý nghĩa lớn về mặt xã hội. Toàn Ngành đã có 49 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận và tặng “Bằng Lao động sáng tạo”.

Nhiều tập thể, cá nhân ngành Y tế đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trao tặng 328 huân chương các loại, 47 Cờ Thi đua Chính phủ, 525 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ và hàng ngàn cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam trao tặng bằng khen… đây là những minh chứng cụ thể khẳng định sự thành công của các phong trào thi đua, là điểm sáng của các đơn vị trong ngành Y tế.

Tại Hội nghị, GS.TS.Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ ngành Y tế giai đoạn 2021 – 2025./.


Thăm dò ý kiến