Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

23/06/2024 | 14:44 PM

 | 

Chiều ngày 20/6/2024, Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do Thứ trưởng Phạm Đức Long, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Y tế khảo sát tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Tiếp và làm việc với đoàn có Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn; đại diện các Vụ, Cục, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long phát biểu.

 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế đại diện Bộ Y tế cho biết: Sau khi có Nghị quyết số 36-NQ/TW, Ban cán sự Đảng Bộ Y tế đã kịp thời tổ chức việc học tập quán triệt Nghị quyết cho cán bộ lãnh đạo của các đơn vị thuộc Bộ Y tế.

Đảng ủy, Cấp ủy, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, Lãnh đạo các phòng và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW; chủ động nghiên cứu, lồng ghép nội dung Nghị quyết vào các cuộc họp Đảng ủy, họp giao ban đơn vị, sinh hoạt chi bộ.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các đơn vị đã tham dự đầy đủ các đợt học tập, triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW do Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức. 

Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế ban hành Nghị quyết số 157 - NQ/BCSĐ ngày 03/2/2023 về chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hàng năm, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị ứng dụng CNTT y tế, trong đó chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị trong ngành Y tế tăng cường ứng dụng CNTT, đẩy mạnh chuyển đổi số y tế; tổ chức tuyên truyền, phổ biến về ứng dụng CNTT trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trang thông tin điện tử, truyền hình, Đài tiếng nói Việt Nam. Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế có chuyên mục riêng về CNTT y tế, an toàn thông tin…Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản, góp phần hoàn thiện thể chế, môi trường pháp lý để triển khai ứng dụng CNTT, làm cơ sở cho chuyển đổi số y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu.

Bộ Y tế hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu 10 năm của Nghị quyết số 36-NQ/TW. Cụ thể như:

Về mục tiêu phát triển Chính phủ số trong y tế

- 100% hồ sơ công việc tại Bộ Y tế được xử lý trên môi trường mạng Internet (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước);

- Duy trì 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đã xây dựng, đưa vào sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Y tế, có cung cấp phiên bản chạy trên thiết bị di động;

- Duy trì Cổng công khai y tế, Cổng công khai giá các thiết bị y tế 100% các thông tin về giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, giá vật tư y tế, giá sinh phẩm chẩn đoán, giá khám chữa bệnh, giá niêm yết, giá đấu thầu, thông tin về các sản phẩm đang lưu hành hoặc đã được thu hồi, kết quả xử lý thủ tục hành chính (TTHC), những vi phạm trong quảng cáo…được công khai trên cổng;

- Một số chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê trong lĩnh vực y tế phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Y tế được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia.

Phát triển xã hội số trong y tế

- 100% các cơ sở y tế triển khai thanh toán không dùng tiền mặt;

- Hẩu hết các bệnh viện từ tuyến huyện trở lên triển khai tư vấn khám, chữa bệnh từ xa;

- Các bệnh viện từ tuyến tỉnh trở lên và các bệnh viện ngoài công lập triển khai đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, từ xa.

Chuyển đổi số trong phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân

- Đa số người dân được tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử;

- 100% các xã triển khai phần mềm quản lý trạm y tế xã;

Chuyển đổi số trong khám bệnh, chữa bệnh

Kết nối liên thông giữa 63 Sở Y tế, 63 cơ quan Bảo hiểm xã hội, 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc với hệ thống giám định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 100% cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai hệ thống thông tin bệnh viện (HIS); 63/63 tỉnh thành đã triển khai kê đơn thuốc điện tử…

Tại buổi làm việc, đại diện các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Y tế đã trao đổi, làm rõ thêm một số kết quả, cũng như khó khăn, đồng thời đề xuất một số nội dung để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong ngành Y tế.

Đại diện các đơn vị tham gia đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã giải đáp, trao đổi và đưa ra một số đề xuất để các đơn vị của Bộ Y tế tham khảo, nghiên cứu triển khai thực hiện.

          Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long đánh giá cao, ghi nhận những nỗ lực của Bộ Y tế, ngành Y tế trong thực hiện các chỉ đạo tại Nghị quyết số 36-NQ/TW về chuyển đổi số.

Qua nghe báo cáo, trao đổi, thảo luận của các đơn vị, thành viên tham gia đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long cho rằng thời gian qua, ngành Y tế đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số y tế, thúc đẩy hoạt động của ngành ngày càng cải cách thủ tục hành chính hơn, mang lại nhiều thuận lợi cho quản lý nhà nước, cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị phía Bộ Y tế tiếp thu các ý kiến trao đổi của đoàn công tác để hoàn thiện báo cáo về nội dung này.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thay mặt Bộ Y tế trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Phạm Đức Long và thành viên đoàn công tác đã ghi nhận, đánh giá cao những giải pháp, cách thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hoạt động của ngành Y tế; đồng thời gợi mở những cách làm phù hợp, hiệu quả trong Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đề nghị các đơn vị liên quan của Bộ Y tế tiếp thu các góp ý của đoàn công tác, sớm tổ chức diễn đàn quy mô rộng trong ngành y tế về nội dung chuyển đổi số y tế để nhìn nhận đầy đủ, bao quát thêm về những kết qủa đạt được, những tồn tại đang hiện hữu để có giải pháp thúc đẩy thực hiện hiệu quả hơn; đồng thời hoàn thiện báo cáo đầy đủ để gửi Bộ Thông tin và Truyền thông./.


Thăm dò ý kiến