Thư mời báo giá Bảo hiểm cho các xe ô tô cơ quan Bộ Y tế

09/07/2024 | 14:28 PM

 | 

Hiện nay Văn phòng Bộ Y tế đang có nhu cầu mua bảo hiểm cho các xe ô tô cơ quan Bộ Y tế với các nội dung như sau:


Thăm dò ý kiến